maandag 31 januari 2011

Verzamelaar in Beeld

Met plezier maakte ik afgelopen december een paar filmpjes van geestdriftig verzamelaar en spreker Jan Carel van Dijk. Zijn lezing over Industrieel Erfgoed bij Oudheidkundige Vereniging Flehite was zo inspirerend dat ik graag wilde zien hoe hij voor de camera zou zijn. Kijk en geniet van zijn weetjes.woensdag 8 december 2010

Joop Bloemhof in Vals Plat

Voor Vals Plat mocht ik mijn stadsgenoot Joop Bloemhof interviewen. Hij schreef een boek over Amersfoort in de tweede wereldoorlog, zo precies en uitgebreid, met noemen van heel veel namen en toenamen, dat het tijdperk weer gaat leven. En voor hem leeft die tijd zeker nog steeds, alsof hij dezelfde tiener was als toen. Inmiddels vechtend tegen de ziekte van Parkinson verzamelt hij verwoed alles wat met de oorlog te maken heeft. Zolang hij nog kan.

Deze versie is iets uitgebreider dan die op TV verscheen.

woensdag 24 november 2010

Historische serie filmpjes over 750 Jaar Amersfoort

In 2009 vierde Amersfoort 750 jaar stadsrechten. In het jaar daarvoor initieerde ik het plan om een geschiedenis-serie te maken van filmpjes voor lokale televisie, of internet. De serie zou de gehele vaderlandse geschiedenis behandelen in grote lijnen, en dan steeds met Amersfoort als uitgangspunt. Hier is de promotie video die ik toen gebruikte.

In 2009 Amersfoort celebrated 750 years of city rights. The year before, I initiated the idea to do a history series for local TV or internet. It would show the entire Dutch history in one big sweep, but always from the view of the city Amersfoort. here is the promotional video I did then.

Welkom bij Sangreal Film

Dit is de voorlopige website van Sangreal Film.

Je kunt mij bereiken op Sangreal AT xs4all DOT nl.


This is the temporary website of Sangreal Film.

You may reach me at Sangreal AT  xs4all DOT nl.